Twitch-strømming og pengespill på nettet: Juridiske og etiske betraktninger

Med nettgamblingens store suksess, både i norske  og resten av verden, har det oppstått mange nettsamfunn der folk bevisst knytter bånd over en felles lidenskap. Det aktive og livlige danske spillmiljøet har bidratt til den kraftige økningen av direktesendingsplattformer. 

Ifølge Statista har Norge  et av de mest lovende markedene for direktesending, noe som har ført til et par spådommer basert på nettstedets prediktive analyseverktøy. De er som følger:

  • Markedet for strømmespill i Norge forventes å passere 70 millioner dollar i 2024

  • Innen 2027 vil antallet norske brukere i markedet for strømmespill nå 1,6 millioner brukere. 

  • Brukerpenetrasjonsprosenten for strømmespill i Norge forventes å være 20,7 % i 2024 og vokse til 26,5 % innen 2027

  • Den gjennomsnittlige inntekten per bruker av direktestrømmede spill anslås å være 64,64 USD i 2024

Det gjenstår å se om disse statistiske spådommene vil slå til. Når det er sagt, har populære direktesendingsplattformer som Twitch i økende grad blitt arenaer der nettgambling og innholdsskaping møtes. Streamere viser av og til frem sine spillopplevelser på plattformer som ICE Casino og mange flere. Det relevante spørsmålet gjenstår: Hvilke etiske og lovgivningsmessige hensyn gjenstår av denne sammenslåingen? La oss utforske saken nærmere.

Hensynet til alder 

Twitchs kjernemarked er den unge befolkningen, som er blant de mest sårbare gruppene når det gjelder pengespillrelaterte problemer. Aldersgrenser i form av faktisk digital spilling er allerede en utfordring, ettersom det ikke finnes noen effektiv mekanisme for å håndheve dem. Den marerittaktige situasjonen for håndheverne forsterkes ytterligere av det faktum at forskning har vist at livestreaming av spill kan være en viktig årsak til utviklingen av pengespillrelaterte problemer. Med en bredere og yngre fanskare som eksponeres for nettspill, forverrer twitch-strømming en allerede alvorlig situasjon. 

Dette er en utfordring for myndighetene, som må komme opp med varige løsninger som ikke bare tar tak i de svake strukturene for aldersgrenser, men som også sørger for at denne praksisen og eventuelle lovbestemmelser også omfatter Twitch-strømming. 

Risikoen for avhengighet

Innholdsskaperne på disse underliggende plattformene vil alltid at du skal komme tilbake for å få mer. Dette innebærer at de finner på kreative og underholdende måter å gjøre deg avhengig av handelen på. Selv om dette til tider kan være et utilsiktet trekk for dem, kan det få alvorlige konsekvenser når det ikke blir kontrollert. 

Ved å analysere spillene, tegne statistikk og foreslå triks for publikum, øker interessen for spillingen hos mange spillere. Når plattformer som Twitch ikke har den nødvendige kapasiteten til å skille ut og slå alarm om sårbare befolkningsgrupper som konsumerer dette innholdet, kan konsekvensene bli alvorlige.

Bekymringer knyttet til åpenhet 

Et annet viktig aspekt ved Twitch-strømming og nettgambling er spørsmålet om sannferdighet. Som du er klar over, er ikke alt innholdet du konsumerer på nettbaserte plattformer korrekt. I disse tider med mange falske nyheter risikerer spillere å bli lurt av Twitch-streamere. For eksempel kan en strømmer direkte prøve å promotere et nettbasert spillnettsted uten å si det eksplisitt. Selv om dette er ulovlig i Danmark og mange andre jurisdiksjoner rundt om i Europa, kan det hende at videostrømmegiganten mangler den nødvendige kapasiteten til å slå ned på de fleste av disse tilfellene. 

Du må også være på vakt mot strømmere som direkte lyver til deg om spesifikke aspekter ved spillingen for å lokke deg til å spille spillene. Disse taktikkene innebærer som regel mange overdrivelser som dessverre mange spillere blir offer for. Noen digitale personligheter vil gå så langt som å gi falske negative anmeldelser av virtuelle spillplattformer i et forsøk på å få ned konkurransen fra plattformene som har finansiert dem. Dessverre mangler mange slike live-plattformer kapasitet til å håndtere disse sakene, i hvert fall fra et uavhengig perspektiv. 

Mulige løsninger på problemer med Twitch-strømming

På et personlig plan må strømmere være bevisste på innholdet de legger ut der ute. De bør også sørge for at de er tydelige overfor seerne om de potensielle komplikasjonene som følger med spilling. På Twitch må aldersverifiseringsprosessen strammes inn på en eller annen måte for å redusere eksponeringen av mindreårige for disse svært vanedannende aktivitetene. 

Den mangefasetterte tilnærmingen som regulatorer, operatører og strømmeplattformer som Twitch benytter seg av, er bra. Når det gjelder strømming, føles det likevel som om en felles innsats vil gjøre mer nytte enn å kjempe den gode kampen mot spilleavhengighet på hver sin front. Derfor bør nettkasinoene, med sine ideer, jobbe hånd i hånd med reguleringsmyndighetene, så vel som spesifikke innholdsskapere, og Twitch i forlengelsen av dette. Å komme frem til en felles policy løser ikke bare mange byråkratiske komplikasjoner, men strømlinjeformer også prosessen i påvente av bedre håndtering av fremtidige komplikasjoner. 

Twitchs holdning til pengespill på nettet

Strømmegiganten har ikke forbudt digital omsetning. Det er imidlertid innført et sett med regler som skal beskytte forbrukerne av dette innholdet. En del av tiltakene inkluderer blant annet forbud mot strømming fra uregulerte gamblingsider. Selv om slike tiltak er nyttige, er det allment kjent at det må gjøres mer for å sikre forbrukerproduksjonen for strømmegiganten.