Markedsføringstrender og digitalisering

Markedsføringens evolusjon har vært betydelig gjennom årene. Fra tradisjonelle metoder som trykte annonser og direkte markedsføring har vi nå beveget oss inn i en digital tidsalder der internett har åpnet opp for nye og innovative måter å nå ut til en målgruppe på. Denne artikkelen skal se nærmere på digitaliseringen av markedføringsfaget.

Markedsføringstrender

Digital markedsføring har du sikkert allerede hørt om, men for sikkerhets skyld; det refererer det til markedsføringsaktiviteter som bruker digitale kanaler og verktøy for å nå og engasjere sin målgruppe. Dette inkluderer altså bruk av internett, mobiltelefoner, sosiale medier, søkemotorer og andre digitale plattformer. Et nyere begrep som du gjerne ikke har hørt like ofte, er digital automatisering. På en måte kan digital automatisering sees på som selve verktøyene som tas i bruk for å drive en effektiv digital markedsførings-prosess. Digital automatisering er altså teknologien og programvarene som automatiserer og effektiviserer markedsføringsprosessene. Et godt eksempel er Lime marketing som inkluderer alt fra automatisert e-postmarkedsføring til automatisert annonsering på sosiale medier.

Digital automatisering

En av fordelene med digital automatisering er at det sparer tid og ressurser for bedriften. Ved å automatisere repetitive oppgaver kan markedsførere fokusere mer på strategisk planlegging og kreativitet. Et eksempel kan være e-post kampanjer. En bedrift vil sende ut daglige nyhetsbrev til en liste av mennesker (leads). Denne listen bygges ved å tilby forskjellige aktiviteter, tjenester eller produkter på sosiale medier, landingssider eller i annonser, hvor man ber om e-post adressen “som betaling”. I løpet av en kampanje-periode signerer tusenvis av leads seg på listen. Hvordan skal man da ha kontroll over alle email-adressene, og samtidig produsere nyhetsbrevene, planlegge tidspunkt for automatisk utsendelse av brevet og så videre? Jo, ved å ta i bruk et crm markedsføring system. Dette kan bidra til å øke effektiviteten i markedsføringen og gi bedre resultater.

Effektiv markedsføring

For å oppnå effektiv markedsføring med digital automatisering er det viktig å ha en god strategi på plass. Det er viktig å identifisere målgruppen og segmentere dem basert på deres interesser og behov. Dette gjør det mulig å sende mer relevante og målrettede meldinger til kundene, noe som bidrar til god relasjonsmarkedsføring. Det er også viktig å kontinuerlig analysere og optimalisere markedsføringskampanjer. Ved å analysere data og resultater kan bedrifter identifisere hva som fungerer og hva som ikke fungerer, og dermed gjøre nødvendige justeringer for å forbedre effektiviteten.

I dagens konkurransedyktige marked er det viktig for bedrifter å være innovative og tilpasse seg endringer. Digital automatisering kan være en effektiv måte å øke effektiviteten i den digitale markedsføringen og oppnå bedre resultater. Ved å implementere digital automatisering kan bedrifter spare tid og ressurser, og oppnå økt salg og vekst.